بوی عیدی بوی ..

عیدت مبارک بابا

این ا‌ولین تبریک عید من برای تو

حرفهای زیادی برای گفتن به تو و نوشتن دارم..اما فرصت بیرحمانه کم است

من همچنان  بشدت کار دارم ..خنده ات نگیرد تا آخرین ساعات آخرین روز سال برای تحویل یک طرح کاری درگیر بودم..

حالا دیگر به اندازه قبل برایت اظهار دلتنگی نمی کنم ..چون میدانم زمان دارد مرا در موعد مقرر پیش تو و باقی اجداد مان می آورد و این یعنی..هر چه بتوانم خوب و شاد زندگی میکنم..اگرچه همانطور خودت به خوبی میدانی در این روزگار بسیار سخت است..

از خدا می خواهم تا همان زمان که ازو خواسته ام یارری ام کند تا خوشبخت قوی و سالم زندگی کنم

 

بابای عزیز 

در سال جدید قویتر.مستحکم تر و سنجیده تر گام برمیدارم..

/ 3 نظر / 29 بازدید
سیاوش رضازاده

خانم ملاحت اسدالهی با سلام و احترام ، نوروز باستانی را به شما ، خانواده ی محترمتان ، اعضای انجمن بانوان بارانی و کسانی را که نمی شناسیم ، صمیمانه تبریک می گویم . یاد همه ی عزیزان از دست رفته ، به خیر و شادی باد .

سیاوش رضازاده

خانم اسدالهی با سلام و احترام ، ایام به کام و روزگار موافق .