آخرین ماه بی تو

سال قبل نمیدانستم آخرین روزهایی است  که تو را به این شکل آشنا توی این دنیا میبینم بابا!

در حقیقت پارسال در چنین روزی نمیدانستم فقط سیزده روز دیگر ترا دارم..از این فکر ها قلبم فشرده میشود..اما دست دور نزدیک تو روی شانه راستم..آرام به دستت میزنم و فرو میخورم..زندگی قشنگ است بابا..مرگ هم..کمتر آدمی به قدر من این را میداند ..از این است که همینقدر در بین دو جهان مرگ و زندگی در حرکتم

از این است که با همان دستی که دست دور مهربان ترا میفشارم..موهای ابریشمی نوزاد را نوازش میکنم و به مادرش توصیه میکنم که چها کند که..در آن گریه ها گفته بودم نمیخواهم آخرین باری باشد سلا م گرم و مهربانت را میشنونم که شب یلدا برایت فال حافظ میخوانم که...

حالا میدانم که مرگ هرچه هست آنقدر بزرگ نیست که کسانی را که باهمه جان خود دوست داریم از ما بگیرد..

نظرت درباره فال اولین شب یلدای دور از تو چه بود بابا..؟خب بله صفای حضور کامل ترا نداشت..اما من که به تو گفتم..من نمیخواهم إخرین یلدا یی باشد که..نگفتم..

پیوست:

کیف کردی؟باز هم حافظ هوای مرا حسابی داشت...هوای تراهم داشت بابای نازنین من

۲.مهربانی واگیر است

مهربانی واگیر است..عین باقی خوبیها و بدیها..کافیست به مهربانی حقیقی مجال بدهید تا جایش را در خاک به رویاندن گل بدهد  باور نمیکنید؟

به قول آقای چینی کار عزیز به دوستی قسم!

پیوست ایضا

ای بابا! 

آپ  کردن این چند سطر را با موبایل  کشت ما را...!

/ 3 نظر / 30 بازدید
سیاوش رضازاده

خانم اسدالهی با سلام و احترام ، درود فراوان بر شما ، نیک بخت باشید .

سیاوش رضازاده

خانم اسدالهی با سلام و احترام ، فردا ( سه شنبه هفتم بهمن ماه سال 1393 خورشیدی ) در محل پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان ، همایش نکوداشت فرزند خلف گیلان زمین « آقای دکتر محمّد علی فائق » برگزار می شود ؛ حضور جنابعالی در این همایش باعث افتخار می باشد .

یــــــاســـــــــ

ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩ … ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭِ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩ … می توان عاشق ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯼِ ﭘﯿﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﯼ پدﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻮﺳﯿﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ چهره خسته ی مادربود و آن را بوسید ... ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﺻﺪﺍﯼِ ﺩﻟﻨﻮﺍﺯِ ﻣﻮﺝ ﻫﺎﯼِ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ ﺷﻨﯿﺪ … ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻋﺎﺷﻖِ ﻧﮕﺎﻩِ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻭ ﻟﺒﺨﻨﺪِ ﺧﺪﺍ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﺑَﺨششایشش … ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺯﻥ ﻭ ﻣﺮﺩ ﻧﯿﺴﺖ … ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪ، ﻫﺮ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ: ﻋﺎﺷﻘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ ﺳﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ , ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ : ﺁﺭﯼ ﻋﺎﺷِـــــــﻘـﻢ … ﻋﺎﺷﻖِ ﻫﺮﮐﺴﯽ ﻭ ﻫﺮﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﮐﻨﺪ…