ای زندگی و جان و توانم که تویی

 

سلام

نه خیلی بلدم و نه خیلی مطمئنم که نوشتن در فضای مجازی  کاملاً درست

باشه .. امادیگه دیگه..!

به اسم کسی شروع کردم که به دست کم دودلیل به مهربانیش شک ندارم:

 خانواده و دوستانم ..( حالا بقیه بماند..!)

فعلاً این قالب ناخوشایند و این خطوط در هم تنیده و بی عکسی وبقیه رو تحمل

بفرمایید تا بلد کار بشم.

(به قول متن یه سریالی به سر نوشت نامعلوم من خوش اومدین!)

یا علی!

/ 0 نظر / 5 بازدید