آنها که نامشان هیچ جا نیست اما...

صبح امروز که سر کار آمدم چشمم خورد به گزارشی که یکی از عزیزان دل.. برای یکی دیگر از عزیزتران دل!!!!!تهیه کرده بودند.در این گزارش که حتی زحمت تایپ  اون رو هم دو همکار هوادار خواه عزیز نکشیده بودند جابه جا نام شریف! کسانی به چشم می خورد که در سراسر هفته گذشته همانند باقی روز های سال چندان تلاشی نکردند اما طبق معمول با شنیدن نفحات  جانبخش تشویق وزارتخونه ای مثل هر سال گزارشی رو با مصادره فعالیت های باقی همکاران به اسم خودشون در بردن..در این گزارشات نه اسمی از تلاش کنندگان این هفته ..که اسم شریفش هفته سلامته به چشم میخوره و..هرجا عکسی از همکاران انجام دهنده هست هم حذف میشه.. تا این دو گوهر مراد بدرخشن( با اون چه ندارن!)که خب به نظرم تا مسئولی از این افراد یه روز در میان حمایت می کنه و اونا دو در زمره بهترین ها با خودش به اینجا و اونجا سفارش میکنه همینه.. که هست!

الهم اختم عاقبتنا بالخیر و العافیت!

/ 5 نظر / 21 بازدید
هانی

آمی ین مارسلین در قرن 4 میلادی درباره ی ایرانیان نوشته است : ...خیلی پرگو و خودستا هستند. بسیار سخت و دژم هستند و چه در موقع کامکاری و چه در اوقات مصیبت همیشه لفظ تهدید و تخویف به لب دارند. مکار و متکبر و بی رحمند. راه رفتنشان خیلی سنگین و موقر و طبیعی و روان است ( كه البته به لطف بوروكراسي خاص خودمون اين رو هم از دست داديم!). بهترين جنگجويان دنيا هستند. ولي در كار جنگ خدعه و مهارتشان بيشتر از شجاعتشان است. ...نسبت به غلامان و زير دستان و مردم خرده پا به استبداد رفتار مي كنند و خود را مالك و صاحب اختيار جان و مال ( و اخيرا آبرو) آنها مي دانند.در زمينه ي عيش و نوش و رابطه با زنان هيچ حد و اندازه نمي شناسند جيمز موريه در كتابش كه در سال 1813 ميلادي به چاپ رسيد : در تمام دنيا مردمي به لاف زني ايرانيان وجود ندارد...عيب ديگري هم كه دارند دروغگوئي است كه از حد تصور خارج است ..ايرانيان لبريزند از خود پسندي و.... و ما همچنان دوره مي كنيم شب را و روز را هنوز را :شاملو

دخترباران

به هرکجا بروی آسمان همین رنگ است - متاسفانه![ناراحت]

ساحل

هانی عزیز! آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست /عالمی دیگر بباید ساخت وز نو آدمی . البته عالم دیگر هم باز همان آش است و همان کاسه اگر موجوداتی چون ما خودپسند باشیم ..