قلب و سنگ

این نوشته رو عاطفه عزیزم قبلاً برام پیامک کرده بود.. برا تون می ذارمش اینجا:

 یه قلب بود در دوست داشتن شکست.

 گفت:" اصلاً میرمسنگ میشم!"

 رفت میون سنگا نشست. عاشق یه سنگ شد ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
دخترباران

اون لامصب دل من بود...بره توخارزارهم بشینه عاشق خار میشه...[اوه]