یکی از شاعران سپید سرای خوبی که میشناسم و هنوز زیارت نکردم( قربت الی الله!)آقا رسول یونان هستن.اسادگی یکی از زیبایی های این شعره !بفرمایید شعر:"

( آها مرجع شعر وبلاگ خودشونه به این نشانی:

http://rasul-yunan.blogfa.com/8707.aspx)

و اما شعر:

دنیا...

 

آسمانخراش ها

تماشای آسمان را

از ما گرفته بودند

بمب های عمل نکرده

گشت و گذار درصحرا را

دریا نیز

استخر خصوصی دیکتاتورها بود

این دنیا به درد ما نخورد

ما در رویا هایمان زندگی کردیم...

( این شعر از کتاب "من یک پسر بد بودم "ایشونه)