کوچ کردم به همان حال و هوا...بسم الله!

به همان جا که تو و عشق مرا..بسم الله!

بعد از این مالک این خانه شمایید ای دوست

بعد از این جان دل و جان شما..بسمالله!

این دلم نیست که چون کودکی ام بازیگوش...

میدود شاد و غزلخوان به کجا؟ بسم الله!

عمر نوح و دل ایوب ندارم ای دوست

یک نفس زودتر از مرگ بیا..بسم الله!

 پیش رو یک همه باتوم و تفنگ اند ای عشق!

مشت شو دست گشاده به دعا.. بسم الله!

من که بر دوش خودم دار خودم را دارم

هرکه دارد "دل" همراهی ما..بسم الله!

٨٩/١٠/۶