1.صبح برای دخترک یک پیامک امیدوار کننده و پر انرژی می فرستم.دیشب حال پسر را هم  پرسیده بودم در پیامک دیگری. زندگی آنها در یک دو راهی از هم جدا شده است و چند هفته است که هر کدام با تنهایی بیشتری به راهشان ادامه می دهند. به جای قضاوت کردن درباره شان..به جای حرف خبر بردن به هر کدامشان..به جای شکل دادن طرح و توطئه خیانت در ذهن دختر یا همدردی الکی و مقصر شمردن دختر در ذهن پسر ..به جای کارهایی که دیگران کرده اند و باعث شده اند این جدایی حتمی الوقوع به بدترین شکل دربیاید ..من و میلاد تصمیم گرفتیم هیچ مداخله ای نکنیم و فقط کمک کنیم تا این پیوند شکسته که دیگر امکان ترمیم اش بسیار ضعیف است برای هردو شان تبعات  و هزینه های کمتری به بار بیاورد. 

من به جانب دختر رفتم و میلاد به جانب پسر . دلمان خیلی میسوزد بخصوص دختر که از درون به شدت آسیب دیده است..البته با آبروی  پسرک هم ..

این جنگی است که هیچ برنده ای ندارد..ترمیم این دونفر کار سختی است..سوا از این چه کس یا کسانی مقصر اند از کسانی که دلگیرم که این وسط با آبروی چند نفر دیگر هم با حرف خبر بردن آوردنهایشان بازی کردند..و خانواده هایی را به تشنج کشاندند..می خواستم به خانمهایی که با رسانیدن چند جمله ناپخته و نامناسب به این دختر ذهن او را از هراس از خیانت پر کرده اند بگویم:

شما که الان در خانه های خودتان روزتان را به خوشی میگذرانید از شب های تاریک این دختر آگاهید؟از گریه هایش و فوبیای خیانتی که او را آزار میدهد ؟ حالا بماند که آبرو ریزی چه قدر پیش خداوند نکوهیده است و.. 

2. دارم سعی میکنم دست کم روزی به یک نفر حداقل یک نفر کمک کنم.اما گاهی همین حداقلی که ما آدمها برای یک کف دست انسان شدن باید انجام بدهیم انگار ممکن نمیشود!

3.هر چیزی دارای زمانی هایی است.اگر درست و به جا اتفاق بیفتد یعنی در زمان طلایی اش اتفاق افتاده. دیر تر یا زودتر از موعد اتفاق افتادن یه زمان میتواند مسائل و مشکلاتی را بوجود بیاورد که حل و جمع کردنشان نیاز به توان و انرزی مضاعف دارد..دوستان جوان من سعی کنید در زندگی تان هرچیز در بهار خودش اتفاق بیفتد اینطوری مشکلاتش کمتر و حل آنها راحت تر است

 

4. هر روز هزاران راه پیش روی ما میگذاری خداوند مهربان! از کجا بدانیم شان خوب اند یا بد اگر در تشخیصشان کمک نکنی؟عین القضات همدانی میگوید برای رهرو در هر ساعت صد کفر و صد ایمان واجب است..شاید این جمله عظمت دقت و هشیاری در تمام لحظات عمر را نشان میدهد و شاید ارزش تردید را در پیمودن راه صحیح..(شما چی فکر میکنید؟) 

پی اس-:

خداوندا وجود عزیز برای برادر ها و  خواهرم برای دوستانم نازنینم از تو تشکر میکنم..برای نازنینانی که کوچکترین لکه با آیینه دلم را با" ها" یی از نفس گرم مهربانی شان پاک میکنند و نمیگذارندکه : "مکدر شود آیینه مهر آیینم" اگر هنوز به نظر من مهربانی یکی از موهبتهای عظیم تو است به خاطر آن است که من مهربانانی دارم بسیار ارزشمند و عاقل..خداوندا به عزت و مهربانی ات که وجود نازنیناشان را برایم حفظ کنی ..آمین پروردگار مهربان من..

هنده( هنده در لهجه گیلکی قدیمی یعنی هنوز.. دوباره..)  پی اس:

 زندگی من ساده و سخت بوده  و هست اما زندگی هایی را میخوانم که سخت اجق مجق اند. گاهی که سختی زندگی ام بعد این همه مراعات باعث ناشکریم میشود ..یادم باشد خدا را به خاطر این زندگی سخت و ساده شکر کنم. گاهی در خواندن زندگی های زنان و دختران جامعه مان چیزهایی را میبینم که...فقط میتوانم بگویم واقعا مزخرف اند! خدایا خداوند! مرگ و زندگی ما را زیبا ارزشمند و از آن خوب هایش قرار بده که خودت دوست داری ..ترا خودت که من و ما را دچار آنجور زندگی های مزخرف نکنی و اسیران این زندگی های مرگبار را هم به کرامت خودت به یک زندگی پاک و زیبا آزاد بفرما..آمین!