نه این که فکر کنید ذره ای از یاد بردمتان.. نه این که فکر کنید از یادم رفتید..نه این که گمان کنید چشمهای درخشان و فکرهای جالب و خلق و خوی دوست داشتنی تان  و جهان متفاوت شما را از یاد بردم..حتی یه ذره..چیزهای زیادی مرا به یاد شما می آورد همکلاسی های جوان روزگار میانسالی من

 و استادان دوست داشتنی ام

استاد سارای عزیز عزیز عزیز

استاد اباذری و " ترس خوب" و گرانقدر

استاد جلایی پور ارزشمندو مهربان

استاد محسنی شیرین ماه

استاد صدیق سروستانی دور اما در خاطر

استاد نایبی سختگیر ارجمند

استاد سعیدی شوخ جدی

بچه های دوست داشتنی همکلاسی ..گروه جامعه شناسی ورودی78 روزتان مبارک

حتی اگر این روز ..زنبق کبود زیر زانوی چپ اش رسته باشد

حتی اگر بازویش شکسته

حتی اگر با آن همه مقاله  ISI و پایان نامه 19.75 هنوز دکترا قبول نشده باشید

حتی..

به احترام جوانی پایدار..به احترام آگاهی و هشیاری به احترام همه آن اشکها و لبخندها..

به احترام همه آن ترسها و شجاعتها

به احترام عبور از یکی از برگهای تاریخ سرزمینمان

با تمام چهل و چند سالگی ام به ترسها و شجاعتها ..اشتباهات و تاوانها.. قدرتها و صداقتهای شما سر خم میکنم

خوشحالم که همکلاسی مسن تر شما بودم..اگرچه به قول خودتان همیشه یادمتان میرفت از شما بزرگترم..

کارت پستال و هدیه روز تولدم با دست خطتان و چهره یکایکتان جلوی چشمم است

روزگارتان سبز قلبهایتان سرخ.روزتان روز دانشجو  مبارک